Τι σημαίνει επιτυχία

Τη χρονιά 2018-2019 έδωσαν εξετάσεις δεκάδες υποψήφιοι στο κέντρο μας, σε ποικιλία ενοτήτων και σχημάτων. Εξετάσθηκαν σε 1, 2 ή και 3 εξετάσεις σε αντίστοιχες ενότητες ακόμα και την ίδια ημέρα. Η επιτυχία είναι ξεκάθαρα στο 99,9%. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά δε σπατάλησε κανείς πολύτιμο χρόνο σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, που εκτός από χρονοβόρες έχουν και … Περισσότερα

Verified by MonsterInsights