Ύλη μαθημάτων ECDL Advanced

Ύλη-ECDL-Advanced

Αναφορά στην ύλη των μαθημάτων του IT Expert, που καλύπτουν την προετοιμασία των ECDL Advanced ενοτήτων. Access Plus 2016 – Πληροφορίες ύλης Excel Plus 2016 – Πληροφορίες ύλης PowerPoint Plus 2016 – πληροφορίες ύλης Word Plus 2016 – Πληροφορίες ύλης

Τι σημαίνει επιτυχία

Τη χρονιά 2018-2019 έδωσαν εξετάσεις δεκάδες υποψήφιοι στο κέντρο μας, σε ποικιλία ενοτήτων και σχημάτων. Εξετάσθηκαν σε 1, 2 ή και 3 εξετάσεις σε αντίστοιχες ενότητες ακόμα και την ίδια ημέρα. Η επιτυχία είναι ξεκάθαρα στο 99,9%. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά δε σπατάλησε κανείς πολύτιμο χρόνο σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, που εκτός από χρονοβόρες έχουν και … Περισσότερα