Οι τυπικές ενότητες εκμάθησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων Η/Υ ECDL Core Standard περιλαμβάνουν τα παρακάτω γνωσιακά αντικείμενα.

ECDL Standard
 • Παρουσιάσεις
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Επεξεργασία Εικόνας
 • Επεξεργασία Ιστοσελίδων
 • Προγραμματισμός Έργου
 • Σχεδίαση σε 2 Διαστάσεις μέσω Η/Υ
 • Digital Marketing
 • Computing
 • Data Protection