Οι ενότητες του προχωρημένου επιπέδου εκμάθησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων Η/Υ ECDL Expert περιλαμβάνουν τα παρακάτω γνωσιακά αντικείμενα.

ECDL Expert
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις