Οι βασικές ενότητες εκμάθησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων Η/Υ ECDL Core Basic περιλαμβάνουν τα παρακάτω γνωσιακά αντικείμενα.

ECDL Basic
  • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα