Από σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2019 υποστηρίζουμε μια νέα εξεταστική ενότητα. Την ECDL Ms Office Essentials. Η ενότητα αυτή είναι το νέο διαθεματικό τεστ του ECDL, στο οποίο εξετάζονται σε μια μόνο εξέταση οι τρεις απαραίτητες δεξιότητες που είναι αποδεκτές από τον Α.Σ.Ε.Π. Το ECDL Διαθεματικό είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Ε.Π. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία στον τρόπο απόκτησης ECDL Profile πιστοποίησης όπου δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους που θέλουν να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο να πάρουν το πτυχίο σε μια και μόνο εξέταση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το κέντρο μας και επισκεφθείτε την σελίδα του τιμοκαταλόγου μας.

IT Expert Πληροφορική

Related posts