Ύλη μαθημάτων ECDL Base

Ύλη-ECDL-Advanced

Αναφορά στην ύλη των μαθημάτων του IT Expert, που καλύπτουν την προετοιμασία των ECDL Base ενοτήτων. Access Core 2016 – Πληροφορίες ύλης Excel Core 2016 – Πληροφορίες ύλης Internet Explorer 11 – Πληροφορίες ύλης Outlook Core 2016 – Πληροφορίες ύλης Powerpoint Core 2016 – Πληροφορίες ύλης Windows 10 – Πληροφορίες ύλης Word Core 2016 – Πληροφορίες ύλης

Verified by MonsterInsights