Γνωσιακά αντικείμενα ECDL 2D CAD

ECDL 2D CAD IT Expert

Η ενότητα ECDL 2D CAD περιλαμβάνει: Επεξεργασία, σε πραγματικό περιβάλλον CAD, σχέδια που περιέχουν αντικείμενα και διαστάσεις με προβολή/πλοήγηση, διαχείριση στρώσεων/επιπέδων και ανταλλαγή σχεδιαστικών δεδομένων. Χρήση χαρακτηριστικών λειτουργιών μιας τυπικής εφαρμογής CAD, σε πραγματικό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων. Δημιουργία και διαχείριση αντικειμένων/στοιχείων με εργαλεία επιλογής, εκτέλεση … Περισσότερα

Verified by MonsterInsights