Ύλη μαθημάτων ECDL Advanced

Ύλη-ECDL-Advanced

Αναφορά στην ύλη των μαθημάτων του IT Expert, που καλύπτουν την προετοιμασία των ECDL Advanced ενοτήτων. Access Plus 2016 – Πληροφορίες ύλης Excel Plus 2016 – Πληροφορίες ύλης PowerPoint Plus 2016 – πληροφορίες ύλης Word Plus 2016 – Πληροφορίες ύλης

Γνωσιακά αντικείμενα ECDL GDPR

Ενότητα ECDL GDPR IT Expert

Η ενότητα ECDL GDPR περιλαμβάνει: Κατανόηση των βασικών εννοιών σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους. Ικανότητα αντίληψης της λογικής, των στόχων και της έκτασης της δέσμης μέτρων του GDPR. Δυνατότητα περιγραφής των σπουδαιότερων σημείων του GDPR τα οποία σχετίζονται με τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Κατανόηση των δικαιωμάτων των ατόμων όσον … Περισσότερα

Η νέα περίοδος του 2019-2020

Από το Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα χρονιά υποχρεώσεων αλλά και επιμόρφωσης. Το IT Expert ξεκινά δυναμικά τη νέα αυτή περίοδο με εμπειρία στην απόκτηση πιστοποιήσεων γνώσεων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πιστοποίηση αποδεκτή από το Α.Σ.Ε.Π. αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Εισάγουμε μαθήματα για όλες τις πιστοποιήσεις, αλλά κυρίως για τους δύο φορείς πιστοποίησης που διενεργούμε … Περισσότερα

Verified by MonsterInsights