Ύλη μαθημάτων ECDL Advanced

Αναφορά στην ύλη των μαθημάτων του IT Expert, που καλύπτουν την προετοιμασία των ECDL Advanced ενοτήτων.


Access Plus 2016 – Πληροφορίες ύλης

Excel Plus 2016 – Πληροφορίες ύλης

PowerPoint Plus 2016 – πληροφορίες ύλης

Word Plus 2016 – Πληροφορίες ύλης

Σχολιάστε

Verified by MonsterInsights