Ύλη μαθημάτων ECDL Base

Αναφορά στην ύλη των μαθημάτων του IT Expert, που καλύπτουν την προετοιμασία των ECDL Base ενοτήτων.


Access Core 2016 – Πληροφορίες ύλης

Excel Core 2016 – Πληροφορίες ύλης

Internet Explorer 11 – Πληροφορίες ύλης

Outlook Core 2016 – Πληροφορίες ύλης

Powerpoint Core 2016 – Πληροφορίες ύλης

Windows 10 – Πληροφορίες ύλης

Word Core 2016 – Πληροφορίες ύλης

Σχολιάστε

Verified by MonsterInsights