Τι σημαίνει επιτυχία

Τη χρονιά 2018-2019 έδωσαν εξετάσεις δεκάδες υποψήφιοι στο κέντρο μας, σε ποικιλία ενοτήτων και σχημάτων. Εξετάσθηκαν σε 1, 2 ή και 3 εξετάσεις σε αντίστοιχες ενότητες ακόμα και την ίδια ημέρα. Η επιτυχία είναι ξεκάθαρα στο 99,9%.

Αυτό σημαίνει ότι αρχικά δε σπατάλησε κανείς πολύτιμο χρόνο σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, που εκτός από χρονοβόρες έχουν και οικονομικό κόστος. Δείχνει τον επαγγελματικό τρόπο που βλέπουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Δείχνει την απαραίτητη γνώση στο εξεταστικό σύστημα, την εξεταστέα ύλη και τη διαχείρισή του. Ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται στο χρόνο που απαιτείται χωρίς εκπλήξεις.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω το σημαντικότερο για μας. Ότι όλοι όσοι πιστοποιήθηκαν από το IT Expert, ολοκλήρωσαν και μαζί με το πτυχίο τους πήραν και πολύτιμες γνώσεις. Για το αντικείμενο του χειρισμού Η/Υ και γενικότερα. Όλοι πέρασαν με την δική τους αξία. Αυτό είναι επιτυχία.

Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια γραμμή και δε θα δελεάσουμε ποτέ κανένα με υποσχέσεις που βαίνουν σε βάρος του, απλά για να τον κάνουμε πελάτη.

Σχολιάστε

Verified by MonsterInsights