Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Βρείτε πληροφορίες σε συχνές ερωτήσεις

Τι σημαίνει IT Expert;

Το όνομα μας στα Ελληνικά μεταφράζεται σαν “Καταρτισμένος στην πληροφορική”. Από το ακρωνύμιο Information Technology, που σημαίνει πληροφορική και τη λέξη Expert που σημαίνει έμπειρος.

Τι σημαίνει ECDL/ICDL;

Το ECDL είναι αρχικά του European Computer Driving Licence που σημαίνει “Πανευρωπαϊκή πιστοποίηση γνώσεων στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή”. Ακολούθως, το ICDL International Computer Driving Licence σημαίνει “Παγκόσμια πιστοποίηση γνώσεων στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή”. Πρόκειται για δύο ταυτόσημες έννοιες.

Με ποιους φορείς πιστοποίησης συνεργάζεται το κέντρο IT Expert;

Συνεργαζόμαστε με την PeopleCert η οποία δίνει την πιστοποίηση ECDL, με την GlobalCert η οποία δίνει την πιστοποίηση INTERMEDIATE και με τη UniCert η οποία δίνει την πιστοποίηση PRIMARY. Ακολούθως υπάρχουν και άλλοι φορείς που εκδίδουν άλλες πιστοποιήσεις.

Είναι το ECDL, το GlobalCert και το UniCert αποδεκτά από το Α.Σ.Ε.Π.;

Και τα τρία είναι αναγνωρισμένα από το δημόσιο και γίνονται αποδεκτά σε όλες τις αιτήσεις.

Ποιες είναι οι απαραίτητες ενότητες που κάνουν ένα πιστοποιητικό αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. (Δημόσιο);

Υπάρχουν πολλές και διάφορες θεματικές ενότητες που μπορεί ένας υποψήφιος να πιστοποιηθεί. Πιστοποίηση μπορεί να εκδοθεί και για μία μόνο ενότητα ή όποιες και όσες θέλει ο υποψήφιος. Όμως σύμφωνα με τα δεδομένα και τις απαιτήσεις των παραπάνω δημοσίων φορέων υποχρεωτικά πρέπει να πιστοποιούνται η “Επεξεργασία κειμένου” τα “Υπολογιστικά Φύλλα” και οι “Υπηρεσίες Διαδικτύου” βασικού επιπέδου. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις ζητούνται “Βάσεις Δεδομένων” και “Παρουσιάσεις”. Επάνω σε αυτές τις βασικές ενότητες μπορούμε να προσθέσουμε και οποιεσδήποτε άλλες, δημιουργώντας ένα πτυχίο στα μέτρα του κάθε υποψήφιου.

Ποιοι χρειάζονται πιστοποίηση γνώσεων στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή;

Η πιστοποίηση γνώσεων είναι απαραίτητη σε όλους όσους δεν διαθέτουν πτυχίο τομέα πληροφορικής από ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ. Είναι ο μοναδικός τρόπος απόδειξης εμπειρίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Τι διάρκεια έχουν οι πιστοποιήσεις πληροφορικής;

Οι πιστοποιήσεις αποτυπώνονται σε δύο έγγραφα. Το πρώτο πιστοποιητικό είναι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το δεύτερο πιστοποιητικό είναι από το Εθνικό ΣΥστημα Διαπίστευσης. Για χρήση προς το δημόσιο [αναγνώριση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.] η διάρκεια τους είναι δια βίου και δεν χρειάζονται ποτέ ανανέωση. Για τον ιδιωτικό τομέα [αναγνώριση Ε.ΣΥ.Δ] η διάρκεια τους είναι τρία έτη.

Τι είναι το ECDL Update;

Όλα τα πιστοποιητικά [μόνο στο σκέλος] Ε.ΣΥ.Δ. έχουν ημερομηνία λήξης μετά από τρία έτη. Μέχρι και την τελευταία ημέρα της λήξης ο κάτοχος έχει τη δυνατότητα να επικαιροποιεί το πτυχίο του μέσω της υπηρεσίας Update. Πρόκειται για εξέταση μίας ώρας με μερικές ερωτήσεις ανάλογα με τις θεματικές ενότητες που θέλει να ανανεώσει ο υποψήφιος.
Η υπηρεσία Update διασφαλίζει ότι ο κάτοχος είναι ενημερωμένος σχετικά με τις καινούριες εκδόσεις και δυνατότητες των προγραμμάτων. Update σημαίνει μία επανεξέταση και έκδοση επικαιροποιημένου πιστοποιητικού όπου αυτό απαιτείται.

Τι σημαίνει εξεταστικό κέντρο;

Εξεταστικό κέντρο μπορεί να γίνει το κέντρο που πληρεί τις προϋποθέσεις συνεργασίας με τον ανάλογο φορέα και κατόπιν ελέγχου αυτού. Έχει την άδεια να διενεργεί εξετάσεις, να παραδίδει ή να επανεκδίδει τα πτυχία στους επιτυχόντες. Το κέντρο πληροφορικής IT Expert είναι εξεταστικό κέντρο ECDL, GlobalCert & UniCert.

Πώς γίνεται το μάθημα προετοιμασίας;

Τα μαθήματα έχουν τρεις τρόπους που μπορούν να οργανωθούν. Από το σπίτι (παρακολούθηση, εξάσκηση και τεστ), από το σπίτι και στη σχολή συνδυαστικά – και στη σχολή αποκλειστικά. Το μάθημα είναι ατομικό. Στη σχολή ακολουθούμε μεικτό σύστημα Η/Υ & καθηγητή. Ατομική προετοιμασία σε συνδυασμό με επίβλεψη από υπεύθυνο σπουδών.

Για ποιες πιστοποιήσεις μπορώ να παρακολουθήσω μαθήματα προετοιμασίας στο IT Expert;

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων για τις εξετάσεις των φορέων πιστοποίησης ECDL, GlobalCert, UniCert, ACTA, KeyCert, Vellum Base [βασικού] και Advanced [προχωρημένου] επιπέδου.

Τι προγράμματα έχει το ECDL;

Το ECDL διαθέτει πάνω από 30 διαφορετικές ενότητες που πιστοποιεί.
Οι πιστοποιήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη δημοτικότητα είναι:
Πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ 3 βασικών ενοτήτων [Ms Word, Ms Excel και Internet Explorer+Outlook] ως και 6 βασικού επιπέδου [Ms Access, Ms Powerpoint και Windows].
Τα προγράμματα Ms Word, Ms Excel, Ms Access και Ms Powerpoint πιστοποιούνται και σε ανώτερο επίπεδο γνώσεων Advanced.

Σε ποιες θεματικές ενότητες μπορώ να εκπαιδευτώ στο IT Expert;

Την παρούσα στιγμή, στο κέντρο μας υποστηρίζουμε μαθήματα για τις εξής ενότητες:

1. Επεξεργασία Κειμένου [βασικό και προχωρημένο επίπεδο]
2. Υπολογιστικά Φύλλα [βασικό και προχωρημένο επίπεδο]
3. Υπηρεσίες Διαδικτύου
4. Βάσεις Δεδομένων [βασικό και προχωρημένο επίπεδο]
5. Παρουσιάσεις [βασικό και προχωρημένο επίπεδο]
6. Χρήση Υπολογιστή και διαχείριση αρχείων
7. Σχεδίαση σε 2 διαστάσεις μέσω Η/Υ
8. Προστασία Δεδομένων
9. Επεξεργασία Εικόνας
10. Ανάλυση Δεδομένων
11. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
12. Διαδικτυακή Συνεργασία
13. Διαχείριση Έργου
14. Εργασία Εξ Αποστάσεως
15. Οικονομικά Υπολογιστικά Φύλλα
16. Ομαδική Εργασία
17. ΤΠΕ στην εκπαίδευση
18. Ψηφιακό Marketing
19. Computing

Με ποια προγράμματα και έκδοση αυτών γίνεται η προετοιμασία;

Στις Base και Advanced ενότητες χρησιμοποιούμε λειτουργικό σύστημα Ms Windows 10 στα Ελληνικά και Ms Office 2019 στα Ελληνικά. Για την ενότητα Computer Aided Design χρησιμοποιούμε το Autodesk AutoCad έκδοση 2009. Για την ενότητα Image Editing χρησιμοποιούμε το Photoshop 2020 και το GIMP 2.

Ποια πιστοποίηση μπορώ να πάρω από το IT Expert;

Το κέντρο μας παραδίδει σε επιτυχόντες εξετάσεων το ECDL, GlobalCert και τα πιστοποιητικά UniCert.

Τι χρειάζεται για να αρχίσω και πόσο άμεσα ξεκινάω;

Κατόπιν συνεννόησης αμέσως μετά την εγγραφή, ξεκινάμε μαθήματα. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις για τμήματα ούτε αριθμό μαθητών.

Χρειάζεται δουλειά στο σπίτι μετά το μάθημα;

Επειδή όλα καλύπτονται στο μάθημα και την εξάσκηση στη σχολή, δεν είναι απαραίτητη η εργασία και το διάβασμα στο σπίτι. Η εξάσκηση στον υπολογιστή σας είναι προαιρετική.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να πάρω πιστοποίηση;

Εμπειρικά ένας υποψήφιος με μέτριες γνώσεις [βασικού χειρισμού του Η/Υ], χρειάζεται για τις τρεις βασικές ενότητες 30 ώρες. Για τις έξι ενότητες βασικού επιπέδου χρειάζεται περί τις 60 ώρες. Ο χρόνος προετοιμασίας βέβαια ποικίλει και ποτέ δεν είναι ο ίδιος για κάθε υποψήφιο.

Ποιο είναι το ωράριο μαθημάτων;

Μαθήματα γίνονται στη σχολή καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Τυπικά η διάρκεια του μαθήματος είναι δύο ώρες και μπορεί κανείς να διαλέξει μεταξύ
10:00-12:00 / 12:00-14:00 / 17:00-19:00 και 19:00-21:00.
Υπάρχει ελεύθερη επιλογή πρωινού ή απογευματινού τμήματος.

Μπορώ να κάνω υπερεντατικά μαθήματα για προετοιμασία;

Το IT Expert διαθέτει εντατικά προγράμματα για γρήγορη πιστοποίηση σε συνδυασμό με 3ωρα ή 4ωρα μαθήματα.

Πώς μπορώ να κάνω μαθήματα από το χώρο μου;

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Κάθε πότε υπάρχει εξέταση;

Εξετάσεις γίνονται κάθε εβδομάδα Σάββατο ή και Κυριακή. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πώς γίνεται η εξέταση;

Η εξέταση του υποψηφίου για το βασικό επίπεδο έχει διάρκεια 45 λεπτών. Πρόκειται για ένα τεστ το οποίο αποτελείται από 35-36 ερωτήσεις για το ECDL, UniCert και 28 ερωτήσεις για το GlobalCert. Η εξέταση για το προχωρημένο επίπεδο έχει διάρκεια 50 λεπτών και περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις. Αυτό αποτελεί μία εξεταστική ώρα και ισχύει για κάθε ενότητα.
Στην εξέταση ECDL:Office Essentials, εξετάζονται οι τρεις βασικές ενότητες σε 45 λεπτά. Το τεστ αποτελείται από 36 ερωτήσεις οι οποίες είναι 12 ανά αντικείμενο.
Στην εξέταση GlobalCert Intermediate:Express, εξετάζονται οι πρώτες τρεις ενότητες σε μία εξεταστική ώρα και οι άλλες τρεις σε άλλη μία. Το κάθε τεστ αποτελείται από 36 ερωτήσεις οι οποίες είναι 12 ανά αντικείμενο.

Μπορώ να δώσω εξετάσεις από απόσταση;

Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον, δεν επιτρέπεται απομακρυσμένη εξέταση στην πληροφορική. Οι εξετάσεις διεξάγονται στο κέντρο IT Expert και η ταυτοπροσωπία είναι απαραίτητη. Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση το 2023 θα υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης από απόσταση στο άμεσο μέλλον.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω σε εξετάσεις στο IT Expert από άλλο κέντρο πληροφορικής;

Με την ταυτότητα και/ή τον αριθμό της κάρτας δεξιοτήτων σας το προγραμματίζετε άμεσα. Προσοχή στην έκδοση των προγραμμάτων που εξασκήστε και στην έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή. Θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις εκδόσεις του IT Expert. Σε περίπτωση ασυμβατότητας θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα γιατί οι παλαιότερες εκδόσεις έχουν σημαντικές διαφορές με τις νεότερες.

Τι γίνεται σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση;

Αν και δεν θα αντιμετωπίσουμε αποτυχία σε εξέταση συχνά, δεν αποκλείεται κάποιος να αποτύχει. Αυτό είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, για αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχει και η διαδικασία αξιολόγησης μέσω της εξέτασης.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε εξέταση του φορέα ECDL υπάρχει κόστος επανεξέτασης ίσο με το κόστος μιας εξεταστικής ενότητας. Σε περίπτωση αποτυχίας σε εξέταση ECDL Ms Office Essentials το κόστος επανεξέτασης είναι ίσο με το κόστος εξέτασης και των τριών ενοτήτων.
Σχετικά με το φορέα πιστοποίησης GlobalCert και UniCert η επανεξέταση είναι δωρεάν.

Πόσο γρήγορα εκδίδεται ένα πιστοποιητικό;

Το αργότερο σε τέσσερις εργάσιμες από την τελευταία επιτυχή εξέταση. Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης υπάρχει και η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης από το φορέα σε μία εργάσιμη μέρα. Η βεβαίωση έχει την ίδια ισχύ και αναγνωρίζεται και από τον Α.Σ.Ε.Π. αν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε προκήρυξη.

Για πόσες ενότητες μπορώ να έχω έγγραφη πιστοποίηση;

Ακόμα και σε μία μόνο ενότητα να έχουμε επιτύχει, μπορεί να εκδοθεί πιστοποίηση. Μελλοντικά μπορούμε να προσθέσουμε όσες θέλουμε με επανέκδοση του πτυχίου.

Μπορώ να προσθέσω επιπλέον ενότητες στην πιστοποίηση που ήδη έχω;

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αφού περάσουμε επιτυχώς την εξέταση για όσες επιπλέον θεματικές ενότητες επιθυμούμε εκδίδεται νέο πιστοποιητικό που τις αναγράφει όλες μαζί.

Μπορεί να γίνει επανέκδοση του πιστοποιητικού;

Αν το πιστοποιητικό χαθεί, καταστραφεί ή έχουμε επιτύχει σε επιπλέον ενότητες υπάρχει η δυνατότητα επανέκδοσης. Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται με την ταυτοποίηση των στοιχείων του κατόχου. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των επανεκδόσεων.

Πώς βεβαιωνόμαστε ότι θα πάρουμε την πιστοποίηση που ζητήσαμε και όχι κάποια άλλη… ή σε άλλη τιμή;

Πριν επικοινωνήσουμε με το κέντρο πληροφορικής που επιλέξαμε, ελέγχουμε αν βρίσκεται στη λίστα των εξεταστικών κέντρων του φορέα πιστοποίησης που μας ενδιαφέρει. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί σε περίπτωση που κάποιο κέντρο παρέχει μαθήματα αλλά δεν έχει άδεια για διενέργεια εξετάσεων, θα μας στείλει υποχρεωτικά σε εξεταστικό κέντρο, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Προσοχή λοιπόν και να απαιτούμε αυτό που θέλουμε με σαφήνεια και όχι ότι μας δίνουν. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός κανόνας για να υπάρχει σωστή εξυπηρέτηση και ένας σωστός ανταγωνισμός.

Η πληροφόρηση σχετικά με το συνολικό κόστος διαφέρει. Για να γίνει σωστή σύγκριση τιμών θα πρέπει να ζητάμε το συνολικό κόστος και όχι με ποια προκαταβολή ξεκινάμε.

Με ποιους τρόπους μπορώ να πληρώσω;

Η πληρωμές γίνονται εκτός από μετρητά και με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα όλων των τραπεζών. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην εξόφληση καθώς υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής σε ως έξι δόσεων του ποσού.

Σχολιάστε

Verified by MonsterInsights