Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Βρείτε απαντήσεις σε συχνές απορίες

Τι σημαίνει IT Expert

Το όνομά μας στα Ελληνικά μεταφράζεται σαν «Καταρτισμένος στην πληροφορική». Από το ακρωνύμιο information technology, που σημαίνει πληροφορική και τη λέξη expert που σημαίνει έμπειρος.

Τι σημαίνει ECDL/ICDL

Το ECDL είναι αρχικά του European Computer Driving Licence που σημαίνει «Πανευρωπαϊκή πιστοποίηση γνώσεων στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή». Ακολούθως, το ICDL σημαίνει «Παγκόσμια πιστοποίηση γνώσεων στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή».

Με ποιους φορείς πιστοποίησης συνεργάζεται το κέντρο IT Expert

Συνεργαζόμαστε με την PeopleCert η οποία δίνει την πιστοποίηση ECDL και με τη UniCert η οποία δίνει την πιστοποίηση PRIMARY. Ακολούθως υπάρχουν και άλλοι φορείς που εκδίδουν άλλες πιστοποιήσεις.

Είναι το ECDL και το UniCert PRIMARY αποδεκτά από το ΑΣΕΠ;

Και τα δύο είναι αναγνωρισμένα από το δημόσιο και γίνονται αποδεκτά σε όλες τις αιτήσεις.

Ποιες είναι οι απαραίτητες ενότητες που κάνουν ένα πιστοποιητικό αποδεκτό από το ΑΣΕΠ και αναγνωρίζεται από τον ΕΟΠΠΕΠ

Υπάρχουν πολλές και διάφορες θεματικές ενότητες που μπορεί ένας υποψήφιος να εξετασθεί. Πιστοποίηση μπορεί να εκδοθεί και για μία μόνο ενότητα ή όποιες και όσες θέλει ο υποψήφιος. Όμως σύμφωνα με τα δεδομένα και τις απαιτήσεις των παραπάνω δημοσίων φορέων υποχρεωτικά πρέπει να πιστοποιούνται η «Επεξεργασία κειμένου» τα «Υπολογιστικά Φύλλα» και οι «Υπηρεσίες Internet». Επάνω σε αυτές τις βασικές ενότητες μπορούμε να προσθέσουμε και οποιεσδήποτε άλλες.

Ποιοι χρειάζονται πιστοποίηση γνώσεων στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η πιστοποίηση γνώσεων είναι απαραίτητη σε όλους όσους δεν διαθέτουν πτυχίο τομέα πληροφορικής από ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ. Είναι ο μοναδικός τρόπος απόδειξης εμπειρίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Τι διάρκεια έχουν οι πιστοποιήσεις πληροφορικής

Για χρήση προς το δημόσιο η διάρκεια τους είναι δια βίου και δεν χρειάζονται ποτέ ανανέωση. Για τον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει η υπηρεσία update η οποία διασφαλίζει ότι ο κάτοχος είναι ενημερωμένος σχετικά με τις καινούριες εκδόσεις και δυνατότητες των προγραμμάτων. Update σημαίνει μία επανεξέταση και έκδοση επικαιροποιημένου πιστοποιητικού αν αυτό απαιτείται.

Τι σημαίνει εξεταστικό κέντρο

Εξεταστικό κέντρο μπορεί να γίνει το κέντρο που πληρεί τις προϋποθέσεις συνεργασίας με τον ανάλογο φορέα και κατόπιν ελέγχου. Έχει την άδεια να διενεργεί εξετάσεις και να παραδίδει τα πτυχία στους επιτυχόντες. Το κέντρο πληροφορικής IT Expert είναι εξεταστικό κέντρο ECDL & UniCert.

Πώς γίνεται το μάθημα προετοιμασίας

Τα μαθήματα έχουν τρεις τρόπους που μπορούν να οργανωθούν. Από το σπίτι (παρακολούθηση, εξάσκηση και τεστ), από το σπίτι και στη σχολή συνδυαστικά και στη σχολή αποκλειστικά. Το μάθημα είναι ατομικό.

Τι χρειάζεται για να αρχίσω και πόσο άμεσα ξεκινάω

Κατόπιν συνεννόησης αμέσως μετά την εγγραφή, ξεκινάμε μαθήματα. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις για τμήματα ούτε αριθμό μαθητών.

Χρειάζεται δουλειά στο σπίτι μετά το μάθημα;

Επειδή όλα καλύπτονται στο μάθημα και την εξάσκηση, δεν είναι απαραίτητη η εργασία και το διάβασμα στο σπίτι. Είναι προαιρετικό.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να πάρω πιστοποίηση

Εμπειρικά ένας υποψήφιος με μέτριες γνώσεις (βασικού χειρισμού του Η/Υ), χρειάζεται για τις τρεις βασικές ενότητες 45 ώρες. Για τις έξι ενότητες βασικού επιπέδου χρειάζεται περί τις 90 ώρες. Ο χρόνος προετοιμασίας βέβαια ποικίλει και ποτέ δεν είναι ο ίδιος για κάθε υποψήφιο.

Ποιο είναι το ωράριο μαθημάτων

Μαθήματα γίνονται στη σχολή καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Η διάρκεια του μαθήματος είναι δύο ώρες και μπορεί κανείς να διαλέξει μεταξύ 10:00-12:00 / 12:00-14:00 / 17:00-19:00 και 19:00-21:00. Υπάρχει ελεύθερη επιλογή πρωινού ή σπογευματινού τμήματος.

Κάθε πότε υπάρχει εξέταση

Εξετάσεις γίνονται κάθε Σάββατο.

Πόσο γρήγορα εκδίδεται ένα πιστοποιητικό

Το αργότερο σε τρεις εργάσιμες από την τελευταία επιτυχή εξέταση.

Σχολιάστε