Προσθήκη νέων ενοτήτων

Τα μαθήματα προετοιμασίας του IT Expert για πιστοποίηση εμπλουτίζονται.

Προστίθενται οι εξής ενότητες:

  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων [IT Security]
  • Ανάλυση Δεδομένων [Data Analytics]
  • Διαδικτυακή Συνεργασία [Online Colaboration]
  • Επεξεργασία Εικόνας [Photoshop]
  • Διαχείριση Έργου [Project Planning]
  • e-Kids

στις ήδη υποστηριζόμενες

Επεξεργασία Κειμένου [Word]
Υπολογιστικά Φύλλα [Excel]
Υπηρεσίες Διαδικτύου [Internet Explorer & Outlook]
Βάσεις Δεδομένων [Access]
Παρουσιάσεις [Powerpoint]
Χρήση Υπολογιστή και διαχείριση αρχείων [Windows]
Σχεδίαση σε 2 διαστάσεις μέσω Η/Υ [2D CAD]
Προστασία Δεδομένων [GDPR]

Η προετοιμασία αφορά την αίθουσα αλλά και τα μαθήματα από το σπίτι.

Σχολιάστε

Verified by MonsterInsights