Πιστοποίηση UniCert IT Expert

Τι είναι το UniCert

Η Πιστοποίηση UniCert Πληροφορικής Γνώσης & Χειρισμού Η/Υ PRIMARY είναι αναγνωρισμένη από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Είναι αποδεκτή από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης είναι διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.

Πιστοποιητικό Πληροφορικής UniCert PRIMARY

Το UNICERT PRIMARY πιστοποιεί τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Οι σχετικές ενότητες που περιλαμβάνει είναι : Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων – Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα – Υπηρεσίες Διαδικτύου – Βάσεις Δεδομένων – Παρουσιάσεις

Πιστοποίηση UniCert Διαθεματικό

Το UNICERT PRIMARY Διαθεματικό πιστοποιεί τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εξέτασης εστιάζεται στο γεγονός ότι ο υποψήφιος εξετάζεται στις τρεις βασικές ενότητες κατά τη διάρκεια μίας και μόνο εξεταστικής περιόδου.

Οι σχετικές ενότητες που περιλαμβάνει είναι : Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα – Υπηρεσίες Διαδικτύου

Πιστοποιητικό Πληροφορικής UniCert Advanced

Το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που αποδεικνύει η κατοχή του Advanced περιλαμβάνει προηγμένα χαρακτηριστικά των εφαρμογών του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office, τα οποία αυξάνουν την παραγωγή έργου.

Οι σχετικές ενότητες που περιλαμβάνει είναι : Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα – Βάσεις Δεδομένων – Παρουσιάσεις


Σεμινάρια

UniCert IT Skills

Πιστοποιητικό πληροφορικής UniCert IT Skills

Πιστοποιητικό πληροφορικής Εξειδικευμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Η/Υ που αφορά προγράμματα και εργαλεία Η/Υ, που κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο απαραίτητα για τον καθένα, τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του παραγωγικότητα και ψυχαγωγία.

Οι δεξιότητες που πιστοποιούνται αφορούν τη διαχείριση εικόνας και ήχου, σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδων, σχεδίαση CAD, γλώσσες προγραμματισμού και πολλά άλλα.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο βιογραφικό τους ένα πιστοποιητικό που τους παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σύγχρονο στίβο εργασίας, σε στελέχη εταιριών και επιχειρήσεων που οι διοικήσεις τους έθεσαν υψηλά πρότυπα γνώσεων, καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν γνώσεις εξειδικευμένων προγραμμάτων και εφαρμογών.

Autocad 2D/3D – Photoshop CS6 – Android

UniCert Professional

Πιστοποιητικό πληροφορικής UniCert Professional

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον τομέα της Γραμματείας Διεύθυνσης που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το Πιστοποιητικό απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν στον τομέα αυτό και αποδεικνύεται χρήσιμο και συνάμα ωφέλιμο σε όσους εργάζονται ήδη ή σκοπεύουν να εργαστούν στο μέλλον σε θέσεις γραμματειακής υποστήριξης, καθώς ενισχύουν το βιογραφικό τους με πιστοποιητικό των αντίστοιχων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί στο παρόν γνωστικό αντικείμενο θα δύναται σε βασικό επίπεδο να διεκπεραιώνει, στο πλαίσιο μιας οργανωτικής‑ιεραρχικής δομής και μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών, μέρος ή σύνολο διοικητικών‑υποστηρικτικών εργασιών γραφείου ενός οργανισμού υπό την καθοδήγηση Προϊσταμένου και με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού.

Ειδικότερα όμως, οι λειτουργίες, οι εργασίες και τα εργασιακά καθήκοντά του θα πρέπει να έχουν πιο σύνθετο χαρακτήρα με σημείο αναφοράς την οργάνωση, το συντονισμό, την επίβλεψη της λειτουργίας των δραστηριοτήτων και εργασιών των ανώτερων διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων ή οργανισμών, δηλαδή θα προϋποθέτουν μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης και πρωτοβουλίας.

Στέλεχος Γραμματειακής υποστήριξης διεύθυνσης

e-Learning

Πιστοποιητικό πληροφορικής μέσω e-Learning
Σεμινάρια Ασφάλειας
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων DPO [Ασύγχρονο 40Ω]
General data protection regulation GDPR [Σύγχρονο 8Ω]
Εμπόριο – Πωλήσεις – Marketing
Πωλήσεις Marketing
Ηλεκτρονικό εμπόριο e-Commerce
Διοίκηση επιχειρήσεων – Logistics
Διοίκηση Management
Εργατική ασφάλεια & Υγιεινή
Προετοιμασία για την αγορά εργασίας
Εργατική νομοθεσία – Εργασιακές σχέσεις
Περιβάλλον – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Περιβαλλοντική διαχείριση
Υγραεριοκίνηση
Εκπαίδευση Αγγλικών επιπέδου A1 – C2
Visiting English grammar
Εκπαίδευση Πιστοποιήσεις – Αγορά εργασίας
Εκπαίδευση Πιστοποιήσεις – Αγορά εργασίας
Υγιεινή Ασφάλεια – Ασφάλεια τροφίμων
Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
Γεωργικός – Κτηνοτροφικός τομέας
Γεωργικός – Κτηνοτροφικός τομέας
Τουρισμός – Αθλητισμός – Πολιτισμός
Τουριστικός αντιπρόσωπος
Υπάλληλος τμήματος ορόφων και λινοθήκης
Υπάλληλος υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών
Υπάλληλος ψυχαγωγίας/χώρων ευεξίας και αθλητισμού
e-Commerce/Hospitality sales και marketing
Υπάλληλος επισιτιστικού τομέα
Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου κρατήσεων
Εκπρόσωπος τουρισμού
Τεχνολογία – Μηχανολογία – Κατασκευές
Τεχνίτης φυσικού αερίου
Μεταφορές – Μηχανήματα – Φορτοεκφορτωτές
Μεταφορές – Μηχανήματα – Φορτοεκφορτωτές

Επιλέξτε πιστοποίηση μεταξύ PRIMARY ή Advanced. Ή κάντε το δικό σας συνδυασμό ενοτήτων και αποκτήστε ένα πιστοποιητικό στα μέτρα σας. Τα μαθήματα που γίνονται στη σχολή καλύπτουν τις ανάγκες και δεν είναι απαραίτητη η μελέτη ή εργασία στο σπίτι.

Μαθήματα από το σπίτι

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας στο χώρο της σχολής, τα μαθήματα μπορούν να γίνουν και από το χώρο του υποψηφίου μέσω e-Learning. Με πρακτική εξάσκηση και test προσομοίωσης εξετάσεων με την καθοδήγηση μας.

Verified by MonsterInsights