Νέες Πιστοποιήσεις ECDL

Σε συνεργασία με το ίδρυμα ECDL το IT Expert προσθέτει νέες ενότητες για πιστοποίηση:

  • Οικονομικά Υπολογιστικά Φύλλα [Financial Spreadsheets]
  • Εργασία Εξ Αποστάσεως [ Remote Work]
  • Οικονομικά Υπολογιστικά Φύλλα [Financial Spreadsheets]
  • Ομαδική Εργασία [Team Work]
  • ΤΠΕ στην εκπαίδευση [ICT Education]
  • Ψηφιακό Marketing [Digital Marketing]
  • Computing

Και το σύνολο που πιστοποιούνται στη σχολή διαμορφώνεται ως εξής:

ΕνότηταΜαθήματαΑπό απόστασηDigital Book
Ανάλυση Δεδομένων [Data Analytics]ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων [IT Security]ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ
Βάσεις Δεδομένων [Access]ΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Βάσεις Δεδομένων [Access] AdvancedΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Διαδικτυακή Συνεργασία [Online Colaboration]ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ
Διαχείριση Έργου [Project Planning]ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ
Επεξεργασία Εικόνας [Photoshop]ΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Επεξεργασία Κειμένου [Word]ΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Επεξεργασία Κειμένου [Word] AdvancedΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Εργασία Εξ Αποστάσεως [ Remote Work]ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ
Οικονομικά Υπολογιστικά Φύλλα [Financial Spreadsheets]ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ
Ομαδική Εργασία [Team Work]ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ
Παρουσιάσεις [Powerpoint]ΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Παρουσιάσεις [Powerpoint] AdvancedΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Προστασία Δεδομένων [GDPR]ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ
Σχεδίαση σε 2 διαστάσεις μέσω Η/Υ [2D CAD]ΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
ΤΠΕ στην εκπαίδευση [ICT Education]ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ
Υπηρεσίες Διαδικτύου [Internet Explorer & Outlook]ΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Υπολογιστικά Φύλλα [Excel]ΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Υπολογιστικά Φύλλα [Excel] AdvancedΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Χρήση Υπολογιστή και διαχείριση αρχείων [Windows]ΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Ψηφιακό Marketing [Digital Marketing]ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ
ComputingΟΧΙΝΑΙΝΑΙ
e-KidsΝΑΙΝΑΙΝΑΙ

Σχολιάστε