Η νέα περίοδος του 2019-2020

Από το Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα χρονιά υποχρεώσεων αλλά και επιμόρφωσης.

Το IT Expert ξεκινά δυναμικά τη νέα αυτή περίοδο με εμπειρία στην απόκτηση πιστοποιήσεων γνώσεων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πιστοποίηση αποδεκτή από το Α.Σ.Ε.Π. αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα.

Εισάγουμε μαθήματα για όλες τις πιστοποιήσεις, αλλά κυρίως για τους δύο φορείς πιστοποίησης που διενεργούμε εξετάσεις την PeopleCert ή ECDL και τη UniCert, με Microsoft Office 2019. Το οποίο έχει σχεδόν πανομοιότυπες λειτουργίες με το Microsoft Office 365. Και βλέπουμε προς το 365.

Δημιουργούμε τμήματα για την ενότητα ECDL GDPR, απαραίτητη πιστοποίηση για διαχειριστές και χρήστες προσωπικών δεδομένων.

Με διαχείριση εξετάσεων που κάνουν το IT Expert το μόνο εξεταστικό κέντρο με 100% επιτυχία στην Ελλάδα.

Αποκτήστε γνήσια πιστοποίηση ECDL παγκόσμια αναγνωρισμένη & UniCert σε χρόνο ρεκόρ.

Προετοιμαστείτε στην αίθουσα ή κάντε απομακρυσμένα μαθήματα με την ίδια ποιότητα.

Αποκτήστε παράλληλα γνώσεις επάνω στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει και όχι απλά άλλο ένα «χαρτί».

Ακολουθήστε το καλύτερο σύστημα και πρόγραμμα που εφαρμόζει τι κέντρο μας.

Με τις ανταγωνιστικότερες τιμές.

Καλό ξεκίνημα!

Σχολιάστε

Verified by MonsterInsights