Το να κάνει κάποιος ένα ξεκίνημα στον τομέα της εκμάθησης, δεν είναι τελικά και τόσο απλή διαδικασία. Το πιθανότερο είναι, λόγω βιασύνης ή άγνοιας, να πέσει κανείς στην παγίδα του «εύκολα είναι» και τελικά μάλλον θα «κάνεις αυτό που σου προσφέρω εγώ».

Εμείς αντίθετα με αυτή τη λογική πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να έχουμε το δικαίωμα της επιλογής, αλλά και της σωστής πληροφόρησης. Γιαυτό λοιπόν διερευνούμε με ένα απλό και τεκμηριωμένο τρόπο τις δυνατότητες του κάθε υποψηφίου και προτείνουμε πλάνο.

Τέλος, παράλληλα με τα παραπάνω, πρέπει να έχουμε καταλήξει σε τι ακριβώς θέλουμε να επιτύχουμε. Θέλουμε μια ποιοτική εκμάθηση με πρακτική εξάσκηση για να μάθουμε πραγματικά ή απλώς μια γρήγορη πιστοποίηση για μια χρήση π.χ. στο δημόσιο;

Το κέντρο πληροφορικής μας έχει τη δυνατότητα να σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς χρειάζεστε.

Related posts