Γνωσιακά αντικείμενα ECDL Base

Απαραίτητες γνώσεις αντικειμένων

Χειρισμός Η/Υ και διαχείριση αρχείων

Κατανόηση βασικών όρων και εννοιών που σχετίζονται με την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών, τους υπολογιστές, τις συσκευές και το λογισμικό.

Έναρξη και τερματισμός υπολογιστή.

Αποδοτική και αποτελεσματική εργασία στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή χρησιμοποιώντας εικονίδια και παράθυρα.

Προσαρμογή βασικών ρυθμίσεων του λειτουργικού συστήματος και χρήση της ενσωματωμένης λειτουργίας βοήθειας.

Δημιουργία ενός απλού εγγράφου και εκτύπωση αποτελέσματος.

Γνώση των βασικών εννοιών διαχείρισης αρχείων και αποτελεσματικής οργάνωσης αρχείων και φακέλων του υπολογιστή.

Κατανόηση βασικών εννοιών αποθήκευσης και χρήσης βοηθητικού λογισμικού για τη συμπίεση και αποσυμπίεση μεγάλων σε μέγεθος αρχείων.

Κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με τα δίκτυα καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές δικτύωσης και δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο.

Κατανόηση της σημασίας προστασίας δεδομένων και συσκευών από κακόβουλο λογισμικό καθώς και της σημασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων.

Γνώση θεμάτων που σχετίζονται με την οικολογική χρήση, την προσβασιμότητα καθώς και την υγεία και ασφάλεια του χρήστη.

Υπηρεσίες Διαδικτύου [Online Essentials]


Κατανόηση εννοιών και ορολογίας που σχετίζονται με την περιήγηση στο Διαδίκτυο και ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Χρήση φυλλομετρητή ιστού και διαχείριση ρυθμίσεων της εφαρμογής, αγαπημένων και αποτελεσμάτων της περιήγησης.

Αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο και κριτική αξιολόγηση του διαδικτυακού περιεχομένου.

Κατανόηση βασικών θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας δεδομένων.

Κατανόηση εννοιών εικονικής κοινότητας, επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποστολή, λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαχείριση ρυθμίσεων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οργάνωση και αναζήτηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και χρήση ημερολόγιου.

Επεξεργασία Κειμένου [Word]


Εργασία με έγγραφα και αποθήκευση σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο cloud.

Χρήση διαθέσιμων πόρων βοήθειας, συντομεύσεων και του εργαλείου μετάβασης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων τα οποία θα είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή.

Εφαρμογή μορφοποιήσεων και στυλ για τη βελτίωση των εγγράφων και γνώση βέλτιστων πρακτικών κατά την επιλογή των μορφοποιήσεων.

Εισαγωγή πινάκων, εικόνων και αντικειμένων σχεδίασης στα έγγραφα.

Προετοιμασία εγγράφων για χρήση σε συγχώνευση αλληλογραφίας.

Προσαρμογή ρυθμίσεων σελίδας του εγγράφου, έλεγχος και διόρθωση ορθογραφικών λαθών προτού την τελική εκτύπωση του εγγράφου.

Υπολογιστικά Φύλλα [Excel]


Εργασία με υπολογιστικά φύλλα και αποθήκευση σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο cloud.

Χρήση διαθέσιμων πόρων βοήθειας, συντομεύσεων και του εργαλείου μετάβασης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Εισαγωγή δεδομένων σε κελιά και χρήση βέλτιστων πρακτικών κατά τη δημιουργία λιστών.

Επιλογή, ταξινόμηση και αντιγραφή, καθώς και μετακίνηση και διαγραφή δεδομένων.

Επεξεργασία γραμμών και στηλών ενός υπολογιστικού φύλλου. Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή και μετονομασία των φύλλων εργασίας.

Δημιουργία μαθηματικών και λογικών τύπων χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων. Χρήση σωστών πρακτικών κατά τη δημιουργία τύπων και αναγνώριση των τιμών σφάλματος σε τύπους.

Μορφοποίηση αριθμών και περιεχομένου κειμένου σε ένα υπολογιστικό φύλλο και χρήση αυτόματου στυλ πινάκων.

Επιλογή, δημιουργία και μορφοποίηση γραφημάτων για την κατάλληλη επικοινωνία των δεδομένων και με τη σωστή τους σημασία.

Κατάλληλη ρύθμιση των επιλογών σελίδας του υπολογιστικού φύλλου, έλεγχος και διόρθωση του περιεχομένου ενός υπολογιστικού φύλλου πριν την τελική του εκτύπωση.

Σχολιάστε