Γνωσιακά αντικείμενα ECDL 2D CAD

Η ενότητα ECDL 2D CAD περιλαμβάνει:

Επεξεργασία, σε πραγματικό περιβάλλον CAD, σχέδια που περιέχουν αντικείμενα και διαστάσεις με προβολή/πλοήγηση, διαχείριση στρώσεων/επιπέδων και ανταλλαγή σχεδιαστικών δεδομένων.


Χρήση χαρακτηριστικών λειτουργιών μιας τυπικής εφαρμογής CAD, σε πραγματικό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων.

Δημιουργία και διαχείριση αντικειμένων/στοιχείων με εργαλεία επιλογής, εκτέλεση εντολών μέτρησης, ορισμός των ιδιοτήτων τους και πραγματοποίηση υπομνημάτων.


Δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων και χρήση συνδυαστικών κινήσεων για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Απόκτηση σύνθετων γνώσεων υψηλότερου επιπέδου, όπως η εισαγωγή αντικειμένων από άλλες εφαρμογές, ακόμη και μέσω διαδικτύου.

Σχολιάστε

Verified by MonsterInsights