Αναζήτηση Ε.Κ. ECDL

Είναι απαραίτητο για την ορθή πληροφόρηση μας, πριν αποταθούμε σε κέντρο πληροφορικής και αφού επιθυμούμε ECDL πιστοποίηση να κάνουμε αναζήτηση εξεταστικού κέντρου. Αυτό μας διασφαλίζει ότι:

  • Το κέντρο είναι συνεργάτης της PeopleCert/του Ιδρύματος ECDL
  • Το πτυχίο μας θα είναι γνήσιο ECDL και όχι κάτι «παρόμοιο»
  • Έχουμε εγγύηση δια βίου ότι όλα τα στοιχεία μας θα βρίσκονται στη διάθεση μας
  • Η πιστοποίηση μας είναι παγκόσμια αναγνωρισμένη
  • Εξεταζόμαστε στον ίδιο χώρο

(Ανοίγει σε νέα καρτέλα και εισάγουμε πρόγραμμα πιστοποίησης και περιοχή).


Πατήστε εδώ για να δείτε ημερομηνίες εξετάσεων του IT Expert

Verified by MonsterInsights